Økonomisk trængt?

Alle fortjener at være en del af foreningslivet

I Hjørring kommune er der lavet en forebyggelsespulje. Puljens primære formål er at give udsatte børn og unge muligheden for at deltage i foreningslivet.


Et fritids- og foreningsliv er for ALLE børn og unge og derfor kan økonomisk trængte forældre søge om midler til kontingenter, udstyr o.l.


Du kan læse meget mere om Hjørring kommunes forebyggelsespulje her.