Etik og moral

Etik & moral i Hirtshals Håndboldklub

Hirtshals Håndboldklub er mere end blot en håndboldklub; den er en oase af fællesskab, venskab og positiv energi. Etik og moral spiller en central rolle i at skabe en klub, hvor medlemmer elsker at være en del af og hvor gæster altid føler sig velkomne. 


Fair play og respekt er to grundpiller i Hirtshals Håndboldklub. Klubben har indskrevet disse principper som en del af sin DNA. Alle spillere, uanset alder og niveau, forventes at udvise fair play på banen. Dette indebærer at konkurrere ærligt, overholde reglerne og acceptere resultatet med værdighed. Spillere opfordres også til at vise respekt for modstandere, dommere og medspillere. Respekt for andre i og omkring klubben er ikke blot en regel, men en værdi, der formidles fra det øjeblik, man træder ind i foreningen.


Klubbens moral strækker sig ud over banen og ind i samfundet. Hirtshals Håndboldklub er engageret i at give tilbage til lokalsamfundet. Klubben inddrager for så vidt muligt lokalmiljøet, lokale projekter og andre samfundsaktiviteter, og det skaber en følelse af meningsfuld deltagelse og ansvarlighed blandt medlemmerne.


Klubben har også som mål at skabe et miljø, hvor alle føler sig inkluderet og værdsat. Dette betyder, at der ikke er plads til diskrimination eller mobning på nogen måde. Etik og moral er afgørende for at skabe en atmosfære, hvor forskellighed og mangfoldighed fejres, og hvor alle medlemmer føler sig som en del af vores fællesskab.

For at opretholde et sådant positivt miljø er det vigtigt, at klubbens ledelse og trænere fungerer som rollemodeller for etisk adfærd. De bør udvise fair play, respekt og ansvarlighed i deres ledelsesstil og træningsmetoder.

Det handler ikke kun om, hvordan medlemmerne opfører sig inden for klubben, men også om, hvordan de tager disse værdier med sig ud i verden. Hirtshals Håndboldklub er stolt af at være med til at udvikle unge mennesker der er ansvarlige, omsorgsfulde og etiske i deres handlinger og beslutninger.